"Een archaïsch beeld refereert naar de toekomst. Het richt
wensen en fascinatie op de eigen toekomstige wereld."